Sobolek88

Magister historii UMCS, stażysta MOK Terespol, członek zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, poeta, dziennikarz. Laureat ogólnopolskich konkursów literackich. Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie literatury (2014 r.). Publikował wiersze i artykuły m.in. w "Gościńcu Bialskim", "Gońcu Terespolskim", "Młodości", " Akancie", "Liternecie", Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym"...